İletişim
Adres:
Piyalepaşa Mh. Üst Baruthane Cd. Hoşgör Sk. No:15 Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon:
0212 237 09 18

Faks:
0212 235 80 63

Mail:
bilgi@dengemutfak.com - denge@dengemutfak.com

Web:
http://dengemutfak.com/